• Facebook
  • Instagram
  • YouTube

September DTS

Wat als Gods tegenwoordigheid woont in de steden waar mensen leven?

Onze focus

Als September DTS geloven wij in het bereiken van steden met Gods tegenwoordigheid vanuit zijn tegenwoordigheid. Wij geloven dat Gods tegenwoordigheid in staat is om onze levens te veranderen, en dat onze veranderde levens verandering kan brengen naar anderen.

Wat kun je verwachten

- 12 weken onderwijs over thema's als het verstaan van Gods stem, Karakter en aard van God, Gods verhaal en waar wij passen in dat verhaal.

 

- Samen Gods unieke hart voor Europa ontdekken, en een strategie voor transformatie ontwikkelen.

 

- Het Evangelie op radicale wijzen in Amsterdam te verspreiden.

 

- Samen aanbidden door zang en gebed.

 

- Deelnemen aan discussies in kleine groepen

 

- Iemand die in jouw leven spreekt door 1 op 1 gesprekken

 

- Reizen naar andere landen om daar 10 weken lang de boodschap van Jezus te verkondigen.

 

- Uit je comfortzone te stappen door te dienen in de stad en de lokale kerk.

 

- God te kennen, en Hem bekend te maken.

God kennen, en Hem bekend maken

In YWAM zijn enkele van onze kernwaarden "God kennen en hem bekend maken".

 

Binnen de DTS zullen we ernaar streven om dit in alles wat we doen op te nemen. Wij geloven dat God aanwezig en kenbaar is. In de DTS zullen we Hem leren kennen door Zijn woord, Zijn stem, gebed, aanbidding en leven in een op Christus gerichte gemeenschap.

 

Wij geloven dat een relatie met God ons volledig kan transformeren (2Ko 5:17) en ons wereldbeeld, onze handelingen en relaties kan beïnvloeden.

De Grote Opdracht

Wij geloven dat het onze collectieve verantwoordelijkheid is om bij te dragen aan het vervullen van de grote opdracht (Mat 28: 16-20):

 

Jezus bekendmaken. Discipelen maken in alle landen, en een leven van compassie en gerechtigheid uitdragen.

Binnen de DTS focussen we ons op de spirituele en fysieke behoeften van mensen, zowel tijdens de lesfase als tijdens outreach.

 

We zouden het leuk vinden om je bij ons aan te sluiten!

Cursusinformatie

Vereisten

 tenminste 18 jaar oud zijn, of een voortgezet onderwijs diploma hebben 

Datum

21 sept - 03 mrt

start outreach:  12 dec

einde outreach: 24 feb

Talen

Engels

Nederlandse vertaling voor de eerste twee weken, daarna alleen Engels.

Nederlands

Dates

Kosten

les fase: €2.250 

Collegegeld, eten, en huisvesting inbegrepen

outreach fase: €3.000 

Outreach

Tijdens de outreach-fase proberen we Gods liefde te delen terwijl we praktisch en in de bediening van barmhartigheid dienen. We zullen met kinderen en jongeren werken en Hem bekend maken door middel van straatevangelisatie. We richten ons op Zuidoost-Azië, waar we samenwerken met lokale kerken en bedieningen waar we ons aansluiten bij waar God al mee bezig is. Landen als Thailand, Myanmar en de Filippijnen worden momenteel overwogen.

September DTS