top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Redefine Arts

Persoonlijke en artistieke groei voor jonge creatievelingen in Amsterdam-Zuidoost.

Onze bediening

Redefine Arts is een bediening in Amsterdam-Zuidoost dat uitreikt met een middag en avond kunstprogramma, naar jongeren tussen de 9 en 18 jaar. Ons doel is om kansen voor persoonlijke en artistieke groei te creëren voor onze studenten door kunst te maken gebaseerd op thema's als identiteit, familie en samenleving. Het samenkomen rondom kunst biedt gelegenheid om de jeugd aan te moedigen om dieper na te denken en op te staan in hun sociale omgeving. Onze hoop is dat zij mensen van invloed zullen zijn in de samenleving en kansen en licht zullen brengen naar de volgende generatie.

Als kunstenaar weten we dat schoonheid komt door consequent werken, geduld en kleine aanpassingen. We zien ditzelfde proces in onze studenten als ze worstelen met hun identiteit, toekomst, kijk en plek in de wereld.

Discipelschap & kunst

Onze bediening heet ''Redefine'' Arts omdat we sterk geloven dat elke student een uniek gegeven identiteit heeft. Door de ervaringen van het leven en sociale druk, hebben kinderen geleerd om aan sociale verwachtingen te voldoen in plaats van echt zichzelf te zijn. Ons doel is om ze niet een nieuwe definitie te geven maar om te herdefiniëren, hernieuwen, herbouwen van wat al bestaat. Wij geloven in hun unieke potentie en moedigen hen aan om verandering te brengen door hun stem te gebruiken.

 

Het vormen van relaties is daarom erg belangrijk voor ons. Als kunstenaar weten we dat schoonheid komt door consequent werken, geduld en kleine aanpassingen. We zien ditzelfde proces in onze studenten als ze worstelen met hun identiteit, toekomst, kijk en plek in de wereld. Kunst is voor ons een hulpmiddel om dieper te graven in deze aspecten van hun leven, en maakt deze gesprekken makkelijker te benaderen. Het verlaagt de drempel voor studenten om hun eigen gedachten en emoties te ontdekken.

Een veilige plek

In de wijk waar wij werken (H-buurt), zijn niet veel openbare ruimten voor kinderen om na schooltijd te komen. We merken dat kinderen die naar onze studio komen behoefte hebben aan verbinding, waardering en aandacht, dat geeft ons een unieke kans om van positieve en bemoedigende invloed te zijn.

Op een leeftijd waar zij zichzelf ontdekken, kunnen wij hen uitdagen om een ander lief te hebben als zichzelf, zichzelf verder ontwikkelen, en de acceptatie te ontvangen waar we als mens allemaal naar verlangen. Deze positieve cultuur stimuleert hen in hun daden en toekomst, en ook in het maken van kunst. Vandaar dat onze studio een consistente plaats is waar onze studenten constant leiding, advies en positieve invloed kunnen ontvangen.

Redefine Arts

Partnerschap

Wij zijn altijd blij met mensen die onze bediening willen ondersteunen! Momenteel zijn wij opzoek naar meer creatieve staff die ons kunnen helpen met het lesgeven en mentoren van studenten. We hopen ons team uit te breiden met diverse mensen met verschillende talenten en ervaringen die ons programma verrijken en met mensen die een hart hebben voor lange termijn discipelschap en jeugd. Als je niet voltijd betrokken kan zijn, is het geven van een workshop altijd een mogelijkheid. Hiernaast geven financiële donateurs ons de gelegenheid om materialen voor onze studenten te bekostigen, en het betalen van de huur van onze studio. Als je op een van deze manieren betrokken wilt zijn, horen we graag van je.

bottom of page