• Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Privacyverklaring

Privacyverklaring Youth With A Mission NL

Waarom deze privacyverklaring?


Youth With A Mission Nederland (YWAM NL) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen wij volgens de Europese wetgeving voor gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?


Dit Privacy Statement is van toepassing op deelnemers aan onze (opleidings) activiteiten, donateurs, mensen die onze nieuwsbrieven ontvangen en bezoekers van onze websites.

Wat is onze rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens?


YWAM NL verwerkt persoonsgegevens en is daarom een ​​verwerkingsverantwoordelijke. Onze rechtsgrond bestaat uit het vragen van toestemming aan betrokkenen voor specifieke verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is een deel van onze gegevensverwerking noodzakelijk voor het algemeen belang van
de betrokken persoon en / of vanwege wettelijke vereisten jegens YWAM NL. Voor deze activiteiten wordt geen specifieke toestemming gevraagd. We verwerken ook bijzondere / gevoelige soorten persoonsgegevens. De juridische grond hiervoor is dat we een religieuze liefdadigheidsorganisatie zijn.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we deze informatie?


(Potentiële) deelnemers aan onze (trainings) activiteiten


We verzamelen directe persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit is nodig voor communicatiedoeleinden, de financiële administratie en voor uw verblijf in ons vastgoed. We slaan deze informatie ook op in ons CRM-systeem (hoe we CRM gebruiken, wordt later uitgelegd). Elke deelnemer wordt ook gevraagd om onze Child Protection Policy te ondertekenen.

 

Afhankelijk van het type en de duur van een trainingsactiviteit, verzamelen we ook indirecte en bijzondere persoonlijke informatie zoals een persoonlijke foto, een getuigenis, informatie over allergieën en andere medische informatie voor zover het belangrijk wordt geacht om te delen door de sollicitant. Deze gegevens gebruiken wij om de aanvraag goed te kunnen beoordelen en is ook belangrijk voor uw verblijf bij ons

eigendommen en om deel te nemen aan onze activiteiten. Ons uitgangspunt is dat we niet meer willen vragen dan nodig is voor de sollicitatie en altijd met expliciete toestemming van de sollicitant. Deze informatie wordt alleen gebruikt in verband met de training waarvoor de kandidaat zich aanmeldt. Als u met succes een door de UofN (University of the Nations) geaccrediteerde cursus hebt afgerond, is dit het geval
geregistreerd bij de UofN.

Donoren

YWAM NL ontvangt giften voor algemene doeleinden en voor specifieke projecten in binnen- en buitenland. Bij elke donatie krijgen we een naam en een bankrekeningnummer. Deze gegevens worden gekoppeld en opgeslagen in onze financiële administratie. Dit om de missionaris die de leiding heeft over het project, te informeren over welke donaties er binnenkomen en van wie. Ook brengen we schenkingen voor algemene doeleinden en specifieke projecten in verband met de identiteit van de schenker. We voegen deze informatie toe aan ons CRM-systeem (hoe we CRM gebruiken wordt later uitgelegd).

Abonnees van onze nieuwsbrieven


Om nieuwsbrieven te kunnen versturen slaan wij de contactgegevens van onze abonnees (naam, adres, e-mail) op in ons CRM-systeem. Wij versturen nieuwsbrieven per post en per e-mail. Voor onze e-mail nieuwsbrieven maken wij gebruik van een programma dat inzicht geeft in de manier waarop e-mails worden geopend en of mensen op links in de e-mail klikken. Dit helpt YWAM om de informatie die we verzenden te optimaliseren.

Wil je geen post van ons ontvangen?

 

U kunt zich op elk moment uitschrijven, zie onze contactgegevens hieronder. Om u af te melden voor ons E-news kunt u dat zelf online doen via een link in
de e-mail.

Bezoekers van onze websites (ywamheidebeek.org en ywamamsterdam.com)

Met Google Analytics analyseren we de manier waarop onze websites worden gebruikt. Het doel hiervan is om onze websites te verbeteren. De volgende privacymaatregelen zijn genomen, gerelateerd aan hoe we Google Analytics gebruiken:


● Google Analytics mag uw IP-adres alleen anoniem verwerken.
● Het delen van persoonlijke gegevens met Google is uitgeschakeld, dus informatie wordt niet gedeeld met derden.


Daarnaast gebruiken we Google Grants voor advertentiedoeleinden. YWAM Amsterdam gebruikt anonieme conversietracking om onze website en advertenties te volgen en te verbeteren. Als we op onze websites meer of andere cookies gebruiken, zullen we daarvoor toestemming vragen.

De websites van YWAM NL bevatten mogelijk hyperlinks naar andere websites. YWAM NL is nimmer verantwoordelijk voor het privacybeleid van een derde partij.

Hoe gebruiken we ons CRM-systeem?

Zoals hierboven beschreven, verzamelen we contactgegevens in ons CRM-systeem, ontvangen donaties en slaan we voorkeuren op of ontvangen we nieuwsbrieven. We gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:


● Om u (specifiek) te kunnen informeren over onze activiteiten en om financiële ondersteuning te vragen.
● Donateurs kunnen bedankt worden voor hun donaties
● Inzicht krijgen in ons ondersteuningsnetwerk en de verbinding met specifieke projecten.

Gegevens uit deze CRM-database worden niet voor commerciële doeleinden met anderen gedeeld.

Hoe gebruiken we fotografische gegevens?


Overigens worden fotografische data geproduceerd door YWAM NL, om deze te gebruiken voor publicatie in onze nieuwsbrieven en voor social media. Wanneer we fotografisch materiaal van specifieke of gemakkelijk herkenbare personen willen publiceren, zullen we daarvoor vooraf toestemming vragen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?


We bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de gerelateerde doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. We bewaren het zo lang als specifieke regelgeving vereist, en niet langer dan specifieke regelgeving ons toestaat. We hebben geen limiet voor hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren in ons CRM-systeem (alumni, abonnees van onze nieuwsbrieven). Deze informatie kan worden verwijderd of gewijzigd
op verzoek (zie de volgende paragraaf).

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen


U kunt ons altijd vragen welke gegevens wij van u hebben. Voordat we u hierover informeren, vragen we u om een ​​identiteitsbewijs te tonen.


U kunt verzoeken om persoonlijke informatie die we over u hebben te wijzigen door ons te bellen of een e-mail te sturen (zie onderstaande contactgegevens).


U kunt ons ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, maar dit is mogelijk voor zover de wettelijke vereisten waaraan we moeten voldoen. Als de specifieke informatie door ons wordt verwerkt vanwege uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken.

Dataveiligheid


YWAM NL heeft technische en zakelijke maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Dit om er voor te zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die hiervoor geautoriseerd zijn en dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de (gerelateerde) doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wijzigingen in ons privacybeleid


YWAM NL heeft het recht om haar privacybeleid te wijzigen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Neem contact op


Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:


Jeugd met een Opdracht NL
Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde (Nederland)
Telefoon: +31 (0) 578216000
E-mail: info@ywam.nl


YWAM NL is een Nederlandse stichting met CBF-erkenning voor goede doelen en ANBI-status.

Privacybeleid Youth With A Mission NL. Versie 1.6, september 2020.