#

Urban Presence DTS

In de Urban Presence DTS is onze focus op de Aanwezigheid van God en uitgezonden worden in Zijn kracht! We gebruiken het grote gebod; om God, onszelf en anderen lief te hebben, als brandstof voor de grote Opdracht die Jezus gaf om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Samen ontdekken we hoe God de zendings- en gebedsbeweging bij elkaar brengt in een stedelijke omgeving.

JMEO En DTs

Graag introduceren we de DTS aan jou. DTS staat voor Discipelschap Training School. De school is een 5 tot 6 maandenlange bijbelschool van Jeugd met een Opdracht. Jeugd met een Opdracht is een internationale en interkerkelijk zendingsorganisatie. Op het moment zijn wij actief in meer dan 1100 locaties in meer dan 180 verschillende landen. De missie van JmeO is: ‘God kennen en Hem bekend maken’.

Met God in actie is het nooit saai

Loren Cunningham

Urban Presence DTS training en outreach

De DTS is opgedeeld in twee unieke fases, deze noemen we de training fase en de outreach fase.

Tijdens de training fase in JmeO Amsterdam ontvang je klassikaal les, small groups, een op eengesprekken met onze staf, evangelisatie in de stad, bijeenkomsten in het huis van gebed, praktisch werk in onze zendingsbasis en outreach training. Elke week wordt er lesgegeven door een andere, internationale spreker. Verschillende onderwerpen zullen worden behandeld zoals: Het Karakter van God, Jezus en het Kruis, de Heilige Geest, Geestelijke Oorlogsvoering, Identiteit, zending en nog veel meer.

Tijdens de outreach fase zullen we als school God vragen voor strategieën om Zijn Naam bekend te maken in verschillende landen. Het hoofddoel van de outreach fase is evangelisatie en ons verlangen om God bekend te maken vanuit persoonlijke intimiteit met Hem.

De Urban Presence DTS werkt samen met lokale kerken, gebedshuizen en andere bedieningen. De outreach focus van de Urban Presence DTS is Zuidoost Azië. Landen als Thailand, Cambodja, Myanmar, Laos en China worden op het moment overwogen.

Als jij niet bang bent om God te ontmoeten, van binnenuit veranderd te worden en toegerust te worden om de wereld om je heen te veranderen, dan is deze school voor jou!

Deze school is al begonnen. Neem contact met ons op voor informatie over deze training in de toekomst.