#

Europe DTS

We geloven dat een nieuwe opwekking op Gods hart ligt en dat, als een DTS, Hij ons uitnodigt in dat opwekkingsverhaal van Europa vandaag de dag. Dat begint in ons eigen leven als we groeien als discipelen van Jezus en als we Gods hart voor de wereld om ons heen zoeken.

We willen jonge mensen die een hart voor Europa hebben uitrusten om vertegenwoordigers van verandering te zijn. We geloven dat door onze simpele ‘ja’ om Jezus te volgen, we onze gezinnen, buren en kerken bereiken en dat dit zal overlopen naar onze steden en naties. We willen mensen zijn die God in alles gehoorzamen en daar doorheen geloven we dat we transformatie gaan zien.

Christus is onze boodschap! We prediken om harten te ontwaken en om elke persoon in vol begrip van de waarheid te brengen.

Kolossenzen 1:28 (paraphrase)

#

Dit begint met jou. Als discipelen van Jezus willen we opwekking zien in onze eigen harten. Als je uit Europa, Afrika, Australië, Azië of de Amerika’s komt, willen we je graag verwelkomen om samen een impact te maken op Europa. Als we ons toewijden om God beter te leren kennen, zijn Koninkrijk te zoeken en te leren over de geschiedenis van opwekkingen in Europa, geloven we dat Hij ons ijverig zal maken voor deze generatie! Tijdens onze 12-weken lesfase in het hart van Amsterdam zullen we de Bijbel in duiken, onderwijs ontvangen over verschillende relevante onderwerpen zoals het karakter van God, Gods verhaal en waar wij in dat verhaal passen. In de DTS zullen we ook in kleine groepjes samen komen voor discussies, zal er een op een discipelschap zijn en tijden van voorbede en aanbidding. Daarnaast zullen we ook het evangelie delen met mensen in de stad en zullen we in de lokale kerken dienen.

Deel van de DTS is een outreach van 10 weken naar andere steden en landen in Europa om wat we geleerd hebben in de praktijk te brengen. We zullen samenwerken met verschillende bedieningen en mensen van verschillende culturen en achtergronden. Ons hart is om hen te bereiken die God niet kennen, om het Lichaam van Christus te zien opleven en om opwekking te zien in Europa.

If the church is not discipling the nation, the nation will disciple the church

Darrow Miller

Neem contact met ons op om hierbij betrokken te raken!