#

Core DTS

De Core (Engelse woord voor Kern) discipelschap training school is een zending training van vijf maanden. Ons verlangen is om dit avontuur niet gewoon aan te gaan als een school, maar als een familie. Samen zoeken we naar ontmoetingen met God zodat we veranderen in het diepst van ons hart met een passie voor Zijn naam.

Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken.

Romeinen 12:2

Onze prioriteit is het ontmoeten van God. Dit doen we door de Bijbel in te duiken en door betrokken te zijn met evangelisatie. Onze visie is om de waarheid van Gods Woord diep in ons hart te laten zinken, om te geloven wat het zegt over God, onszelf en over anderen. Door de waarheid ons te laten veranderen, leren we beter begrijpen wat onze identiteit is en krijgen we een groter verlangen om Zijn liefde uit te delen naar de wereld om ons heen.

De eerste twaalf weken staan in het teken van het beter leren kennen van God en om te groeien in intimiteit met Hem. Door lessen, het leven in een gemeenschap, aanbidding en gebed krijgen de studenten de mogelijkheid om het Evangelie te beleven op een radicaal niveau. We richten ons door deze tijd heen ook op evangelisatie, we trainen en rusten onze studenten uit om dan het Evangelie mee te nemen de wereld in.

We eindigen onze les fase met twee weken in Israël. Met Bijbelse bezienswaardigheden als ons klaslokaal, onderzoeken we Gods hart voor dit land en voor de Joden. Onze doel daar is om te leren over onze wortels in het Jodendom en om te zien hoe relevant het is voor zending en voor de kerk vandaag de dag.

Naar Uw Naam en Uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit.

Jesaja 26:8

Nadat we in Israël zijn geweest begint onze 8 weken durende outreach fase. Deze internationale, multiculturele ervaring geeft studenten de kans om alles wat ze geleerd hebben in praktijk te brengen en zo God bekend te maken in de wereld. De studenten zijn niet alleen getraind om actief te zijn in het zendingsveld, maar ook om dit te doen met een levensstijl van gebed en aanbidding in het middelpunt van hun relatie met Jezus.

#

WAT GOED IS OM TE WETEN

  • Mogelijke outreach locaties zijn Oost Europa en Eurasie
  • We gaan een weekend op outreach naar kerken in Nederland
  • We zullen wekelijks evangeliseren in Amsterdam
  • Er is een mogelijkheid om mee te gaan met onze voetbal ministry is het oosten van Amsterdam
  • We zullen de Bijbel bestuderen met een nadruk op Israël in het Oude Testament
  • We zullen een paar uur per week in de Tabernacle zijn, ons huis van gebed.

* We verwachten niet dat je perfect Engels kunt, maar wel een houding die open is om te leren. In de eerste weken zul je genoeg Engels leren om de lessen na de 4 weken te verstaan.

Neem contact met ons op om hierbij betrokken te raken!