Europe DTS

Wat is Gods plan voor Europa? Kom erbij en strijd samen met ons voor een nieuwe beweging van God.

Onze focus

Wij geloven dat opwekking op het hart van God ligt en dat Hij ons als een DTS uitnodigt om onderdeel te zijn van Zijn opwekkingsverhaal voor Europa vandaag, hier en nu.

Dat begint in onze eigen levens, door te groeien als discipelen van Jezus en het zoeken naar Gods hart voor de wereld om ons heen.

''Overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen hen en onderwijzen hen in alle wijsheid.''

Colossenzen 1:28 (HTB)

Wat kun je verwachten

- 12 weken onderwijs over thema's als het verstaan van Gods stem, Karakter en aard van God, Gods verhaal en waar wij passen in dat verhaal.

 

- Samen Gods unieke hart voor Europa ontdekken, en een strategie voor transformatie ontwikkelen.

 

- Het Evangelie op radicale wijzen in Amsterdam te verspreiden.

 

- Samen aanbidden door zang en gebed.

 

- Deelnemen aan discussies in kleine groepen

 

- Iemand die in jouw leven spreekt door 1 op 1 gesprekken

 

- Reizen naar andere landen om daar 10 weken lang de boodschap van Jezus te verkondigen.

 

- Uit je comfortzone te stappen door te dienen in de stad en de lokale kerk.

 

- God te kennen, en Hem bekend te maken.

Word uitgerust

Wij willen jonge mensen toerusten die een hart hebben voor Europa. Wij geloven dat door onze simpele ''ja'' aan Jezus wij huizen, buren en kerkgemeenschappen kunnen bereiken. Wij willen een groep mensen zijn die God in alles gehoorzamen, en wij geloven dat we daardoor verandering zullen zien.

"Als de kerk de natie discipelt, zal de natie de kerk discipelen"

-Darrow Miller

 

Dit begint met jou. Als discipelen van Jezus willen we een opwekking zien in onze eigen harten. Als je uit Europa, Afrika, Azië, Australië, Noord-Amerika of Zuid-Amerika komt, we willen je hier verwelkomen om samen een impact op Europa te maken. Als we ons toewijden aan het beter leren kennen van God, zoeken naar Zijn Koninkrijk, en leren over Europese opwekkingen uit het verleden, wij geloven dat Hij ons zal aanvuren voor deze generatie!

Course Information

Vereisten

Alle deelnemers moeten tenminste 18 jaar oud zijn, of een voortgezet onderwijs diploma hebben voordat de school begint.

Datum

Ankomst dag: 15 april

Outreach begint: 4 juli

Eind datum: 4 sept

Talen

Engels

Nederlands

Dates

Kosten

Les fas: €2.250

Outreach fas: €2.500-€3.000

Outreach

Als onderdeel van de DTS zal er een 8 weken lange zendingsreis zijn naar andere steden en landen binnen Europa, om wat we hebben geleerd in praktijk te brengen. We zullen werken met verschillende bedieningen en met mensen van verschillende culturen en achtergronden. Ons hart is om mensen te bereiken die God nog niet kennen, om een opleving te zien in het lichaam van Christus, en om opwekking te zien in Europa.

Europe DTS