top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

DTS Equip

Word toegerust in karakter, leiderschapsvaardigheden, en hoe je anderen kunt trainen.

Onze focus

Equip is een 6 weken lange leiderschapsontwikkeling cursus. Het biedt een rijke omgeving waar DTS leiders en teamleden toegerust worden in karakter, vaargdigheden en geestelijke ontwikkeling, zodat zowel DTS studenten en projecten wereldwijd kunnen profiteren en ontwikkelen naar hun individuele en gemeenschappelijke roepingen.

Als eerste richten we ons op de kern van wie we zijn als discipelen. Identiteit in Christus, wat we geloven, wie we zijn als gelovigen en als een organisatie. Dit is de belangrijkste bouwsteen voor elke leider.

Weekplanning

In een 6 weken lang programma, worden de volgende thema’s behandeld: identiteit, karakter, persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden, sleutels voor discipelen, leiderschapsvaardigheden, outreach onderwijs, voorbereiding en praktische toepassing.

De inhoud wordt aangeboden door lessen, lezingen, projecten, lesopdrachten en persoonlijke outreach.

WEEK 1: CORE IDENTITY – “ROOTS”

- Het zijn van een discipel; identiteit in Christus

- De taal van God

- De Bijbel en de grondbeginselen van het Christendom.

- Fundamenten van YWAM en DTS

WEEK 2: CHARACTER

Focussen op hoe we denken, doen, nadenken, en wandelen als discipelen, wat bepaalt wie we zijn als leiders en als discipel-makers. Onderwerpen zijn...

- DTS curriculum

- Implicationeel denken en geloofssysteem

- Dienend leiderschap en volgen

- Geestelijke autoriteit * integriteit, karakter, gedrag en roeping

WEEK 3: INTERPERSONAL & RELATIONAL ISSUES

Hoe verhouden we ons tot anderen? Wat heeft mij gemaakt wie ik vandaag ben? Hoe begrijp ik anderen? Onderwerpen zijn...

- Communiceren en conflicten oplossen

- Het discipelen van lastige studenten en staff

Cursusinformatie

Vereisten

Als je met YWAM wilt werken is het doen van een DTS verplicht. Als je deze cursus in de toekomst hoopt te gebruiken in een ander werkveld willen we graag met je praten!

Dates

4 jul - 12 aug

Talen

Engels

Colleges, studies en huiswerk

Dates

Cost

€1.350

Collegegeld, eten en huisvesting inbegrepen

DTS Equip

WEEK 4: PRACTICAL SKILLS – “NUTS & BOLTS”

Hoe brengen we het in de praktijk? Van klaslokaal naar mensen leiden. onderwerpen zijn...

- Zelfbewustzijn

- Leiderschapsstijlen

- Small groups, one on ones

- Leiden van een klas

- Mentoren

WEEK 5: OUTREACH UNDERWAY

Wat we ook doen als volgelingen van Christus, het komt altijd neer op dit: outreach. Deze week we doen het. Deelnemers plannen en voeren lokale outreaches uit en ontvangen ook training en onderwijs. Onderwerpen zijn:

- Wat is outreach?

- Wat is evangelisatie?

- Outreach voorbereiden

- ''Vruchbare'' Outreach toepassingen

- Communicatie tussen verschillende culturen

- Cultureshock​

Het meeste van de tijd zullen we bezig zijn met outreach.

WEEK 6: WRAPPING UP OUTREACH

Dit snijdt meer kwesties aan die we als leiders van anderen moeten omarmen, vooral als het gaat om zending, lokale kerken, en het werken met teams. Onderwerpen zijn...

- Debriefing en herintegratie

- Crisisbeheersing

- Werken met de lokale kerk

- Evaluaties

bottom of page