#

The Cleft

De Cleft kun je vinden in het midden van de rosse buurt direct naast de Tabernakel, het huis van gebed van Jeugd met een Opdracht. Wij reiken uit naar de mannen en vrouwen die achter de ramen, in de prostitutie werken. We nodigen ze uit om bij ons thuis te komen of naar de Cleft te komen. Hier hebben we Bijbelstudies, etentjes, of Engelse les samen. Een aantal keer per week hebben we ook tijden van straatevangelisatie als vorm van bediening.

Wij geloven dat het geen toeval is dat ons gebouw, direct naast de Tabernakel is. Wij zien dat aanbidden, gebed en voorbede een band hebben met evangelisatie. En door een samen werken tussen deze aspecten versterken ze elkaar.


De naam van de Cleft is profetisch. Het gebouw staat in het midden van de rosse buurt en voor ons staat dat als symbool voor de rots waarop Moses sloeg en dat door Gods kracht er water uit kwam. Het is ons gebed dat God de Cleft wil gebruiken om nieuw leven te geven aan iedereen die zich dorstig en droog voelt.


Ook heeft God duidelijk gesproken over gastvrijheid en daarom hebben we onze deuren geopend voor andere bedieningen en kerken zodat ze gebruik maken van de begane grond van de Cleft.

De eerste, tweede en derde verdiepingen worden gebruikt als woningen voor medewerkers van Jeugd met een Opdracht.

#

Neem contact met ons op om hierbij betrokken te raken!